Main Aspects of Poly-Confessional Modern Ukraine From the View of Theology

  • Mykola Heletiuk Temple of Assumption, Korshiv, Kolomyia district of the Ivano-Frankivsk region
Keywords: pastoral service, poly-confessional, sect, church, organization, religion

Abstract

The article deals with the main aspects of poly-confessional life of modern religious organi-zations from the view of theology. It exposes the role of the main confessions and religious organi-zations which work in Ukraine and there meaning for spiritual life in modern Ukraine, and also the role of a priest in saving of Christian identity. An accent is made on modern means of influence on human souls and modern methods of Christianization.
Through the prism of theology it is analyzed the meaning of modern religious organizations and religions in society.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Біблія. Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту : в українському перекладі з па-ралельними місцями та додатками. – К. : Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2004. – 1407 с.
2. Горбатенко В. В’ячеслав Липинський і сучасні проблеми співвідношення традиції і модер-нізації / В. Горбатенко. – Житомир : Вид-во Євенка О., 2011. – Вип. 1. – С. 72–77.
3. Історія релігії в Україні : у 10-ти т. –Т. 10. Релігія і церква років незалежності України / за ред. А. Колодного та ін. – Київ; Дрогобич : Коло, 2003. – 612 с.
4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархіз-му / В. Липинський. – Відень : Buchdruckerei Carl Herrmann, 1926. – 580 с.
5. Неохристиянські рухи. На теренах поширення християнства виник також неохристиянсь-кий рух, що репрезентований різноманітними місіями. URL [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://lektsii.com/1-3046.html
6. Саган О. Вселенське Православ’я / О. Саган. – Київ, 2004. – 910 с.
7. Секти. Спілка православних журналістів. иКЕ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://spzh.news/ua/chelovek-i-cerkovy/48026-sekti-tse-vtecha-v-nikudi
8. Хто і чому йде у секти та “новітні релігії”? Інститут релігійної свободи. CREDO : Сайт ка-толицького суспільно-релігійного часопису. URL [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу : http://credo.pro/2010/08/31816
Published
2018-06-21
How to Cite
Heletiuk, M. (2018) “Main Aspects of Poly-Confessional Modern Ukraine From the View of Theology”, Worldview – Philosophy – Religion, 13, pp. 58-65. doi: https://doi.org/10.21272/wpr.2018.13.07.
Section
Articles